Lui en duidelijk

Voordelen van de luie dokter

Een luie dokter is het beste recept voor eigen regie. Hoe minder ik doe, hoe beter het voor u is. Ik doe mijn uiterste best om u zo veel mogelijk zelf te laten doen of u dat te leren. Het beste resultaat ontstaat door zelfwerkzaamheid, als u zelf de regie in handen neemt en die juist nìet bij de bedrijfsarts legt.

Ik ben ervan overtuigd dat het gedrag van de medewerker, diens leidinggevende, HRM, de directie en de adviseurs daaromheen van doorslaggevende betekenis zijn. Het gaat om het gedrag van de organisatie als geheel, de bedrijfscultuur.

Daarom coach ik van hoog tot laag in de klantorganisatie op de manier van denken en doen, ieders gedrag en de onderlinge communicatie en samenwerking. Daarnaast stuur ik op het nemen van de juiste rollen en verantwoordelijkheden door alle betrokkenen.

Ik ben dus niet letterlijk lui, maar wel extreem gemotiveerd om u te leren zoveel mogelijk zelf te doen.

Bedrijfsarts Nijmegen

Joost Broere

Bedrijfsarts

&

Meedenker en helper bij gedeelde besluitvorming