Eigen regie en “ziekteverzuim”

Het traditionele denken vanuit ziekteverzuim is beperkend, belemmerend en vaak frustrerend voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Mijn ervaring is dat het gedrag van de medewerker, diens leidinggevende, de adviseurs daaromheen en het gedrag van de organisatie als geheel (de cultuur) van doorslaggevende invloed is. De klassieke balans belasting-belastbaarheid speelt daarin een ondergeschikte rol. Het gaat over gedrag, denken en handelen van álle betrokkenen in de volle breedte.

Het is dus beter om te spreken over duurzame wederzijdse toegevoegde waarde. Levert iedereen een voortdurende en optimale bijdrage aan het succes van de organisatie? Levert de organisatie op ieder moment de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn? En profiteren de medewerkers net zo van de organisatie als de organisatie van hen?

Bedrijfsarts die coacht op eigen regie

Als De Luie Dokter ben ik een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in het eigen regie model. De Luie Dokter is geen conventionele bedrijfsarts die op een voetstuk staat en als scheidsrechter optreedt. Ik ben een bedrijfsarts die u en uw medewerkers juist samen de hoofdrol geeft. Die alle betrokkenen van hoog tot laag in een organisatie coacht op de manier van denken en doen, hun gedrag en de onderlinge communicatie en samenwerking. Ook stuur ik op het nemen van de juiste rollen en verantwoordelijkheden door alle betrokkenen.

Voordelen van De Luie Dokter

  • Het negatieve en belemmerende referentiekader van ziekteverzuim wordt verlaten. Dit is zowel voor leidinggevende als medewerker stimulerend en bevrijdend.
  • Alle betrokkenen gaan beter functioneren. Leidinggevenden gaan groeien in hun leiderschap. Medewerkers gaan zich meer en meer gedragen als leverancier van arbeid. Ze laten zien dat ze de daarbij horende verantwoordelijkheden voelen en er naar gaan handelen.
  • Uw medewerkers (inclusief de leidinggevenden) ervaren meer plezier en voldoening in het werk.
  • Er ontstaat duurzame wederzijdse toegevoegde waarde. De bijdrage die werknemers kunnen en willen leveren aan het succes van de organisatie waar zij werken neemt toe. De organisatie biedt steeds meer ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers.
  • Hierdoor neemt de productiviteit en het succes van de héle organisatie flink toe.
  • Naarmate u zelf meer kunt en steeds meer zélf regie voert, heeft u de bedrijfsarts minder nodig,
  • Het verzuim daalt hoogstwaarschijnlijk ook…
  • Het eindresultaat is het belangrijkst. De prestaties van de organisatie op haar kernactiviteiten nemen toe en alle medewerkers kunnen groeien en bloeien. En daar gaat het uiteindelijk om.

Neem zelf de regie in handen

De Luie Dokter is een bedrijfsarts die extreem gemotiveerd is om u te leren zoveel mogelijk zelf te doen. Het beste recept voor succes. Hoe minder u een bedrijfsarts nodig heeft, hoe beter het is voor uw organisatie. De Luie Dokter doet zijn uiterste best om u zo veel mogelijk zelf te laten doen of u dat te leren. Het beste resultaat ontstaat door zelfwerkzaamheid, als u zelf de regie in handen neemt en die juist niet bij de bedrijfsarts legt. Alles wat ik doe is er daarom op gericht mijzelf op termijn zoveel als mogelijk overbodig te maken.